تبلیغات
ایران باستان - خصلت های داریوش بزرگ
banner
تاریخ : چهارشنبه 3 آذر 1389 | 11:08 ق.ظ | نویسنده : محسن

داریوش شاهی بود عاقل و دارای اراده ی قوی و عزم.هر چند در بعضی موارد شدت عمل نشان می داد،ولی غالباً رفتار او با مغلوبین ملایم و معتدل بود.در انتخاب اشخاص برای کارها نظر صایب داشت و به خطا نمی رفت.اگر بعد از کمبوجیه او به تخت نمی نشست دوره ی هخامنشی هم مثل دورهی مادی ها زود سپری میشد.

این شاه شاهنشاهی ایران را از نو تاسیس کرد و به آن تشکیلاتی داد که در آن زمان و با آن محیط  بهتر از آن عملی نبود،چنان که اسکندر و سلوکی ها و ساسانیان وغیره همان گرده را دنبال کردند.در زمان داریوش ایران به اعلی درجه ی خود رسید و پس از او دوره ی شاهان ضعیف النفس هخامنشی شروع شد.

با وجود این که این شاه با یونان طرف بوداز نوشته های مورخین آنها خاصَهً اِشیل ادیب و شاعر معروف و یکی از جنگ های یونانی در دشت ماراتن معلوم است که نسبت به داریوش احترام زیاد داشته اند.برخی مورخین داریوش را مهمترین شاه ایران قدیم دانسته اند و فقط انوشیروان را طرف مقایسه با او قرار داده اند.

بگرفته از کتاب تاریخ ایران قبل از اسلام نوشته ی حسن پیر نیا
طبقه بندی: هخامنشیان، 
برچسب ها: خصلت های داریوش بزرگ،  

  • عاربین
  • خونسرد
  • بک لینک
  • تله کام